บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ การปลูกป่าชายเลน ล่องเรือ กิจกรรมแอดเวนเจอร์

 

 
      ห้องประชุมสัมมนามีจำนวน 4 ห้อง 3 ขนาด  
     - ขนาดใหญ่ สามารถรองรับได้ 350 ท่าน 1 ห้อง
                                                                  - ขนาดกลาง สามารถรองรับได้ 180 ท่าน 1 ห้อง
                                                                  - ขนาดเล็ก   สามารถรองรับได้ 50 ท่าน 2 ห้อง
 
                                                           
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
501758