บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ การปลูกป่าชายเลน ล่องเรือ กิจกรรมแอดเวนเจอร์

 

 
      ห้องประชุมสัมมนามีจำนวน 3 ห้อง 2 ขนาด  
                                                                  - ขนาดใหญ่ สามารถรองรับได้ 180 ท่าน
                                                                  - ขนาดเล็ก   สามารถรองรับได้ 60 ท่าน   
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
403626